Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
DOC (26 KB)

Zadządzenie nr 4/2019 w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w okresie od 12.06.2019 do 14.06.2019Data dodania: 2019-06-11 14:46:30
Autor: Karina Kura


DOC (25 KB)

Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie organizacji roku szkolnegoData dodania: 2018-09-27 12:35:22
Autor: Karina Kura


DOC (50 KB)

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 36Data dodania: 2018-04-20 11:00:07
Autor: Karina Kura


DOC (25 KB)

Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018Data dodania: 2017-09-29 09:21:22
Autor: Karina Kura


DOC (25 KB)

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie ustalenia dodatkowych dni od zajęć lekcyjnychData dodania: 2016-09- 30:13:46
Autor: Karina Kura


DOC (25 KB)

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016Data dodania: 2015-09-30 13:29:15
Autor: Karina Pyzia


DOC (43 KB)

Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu Nr 36


DOC (35 KB)

Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie określenia terminów rekrutacyjnych w Przedszkolu Nr 36


DOC (32 KB)

Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Nr 36


DOC (40 KB)

Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 11Data dodania: 2014-02-28 11:06:26
Autor: Karina Pyzia